ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
24 กันยายน 2563 นายมุขตาร์ มะทานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรี ประจำปี 2563 ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา