ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2563
31 สิงหาคม 2563 นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมนิบง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา