[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  


 

 
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  วิสัยทัศน:  พัฒนาองค์กร  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจ  สู่ประชาคมอาเซียน 
 
โครงการและกิจกรรม
  อบจ.ยะลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร "๑๒ สิงหามหาราชินี"
 
          ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อบจ.ยะลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร "๑๒ สิงหามหาราชินี" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
 
 อบจ.ยะลา ลงพื้นที่โครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์ ฯ และ Big Cleaning day ศาลาดูดวงจันทร์ ครั้งที่ 2
 
          วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 อบจ.ยะลาลงพื้นที่ตามโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 และ กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ณ ศาลาดูดวงจันทร์ เพื่อทำความสะอาด ตัดหญ้า ถางป่า ทาสี ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลาดูดวงจันทร์ เตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาชมพระจันทร์เสี้ยวในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวัล และเป็นวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี ประจำปี ฮ.ศ.1437 ณ เขาปาเร๊ะ ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

 แจ้งประชาสัมพันธ์
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลา  ร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาดูดวงจันทร์ ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
 อบจ.ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศ รับสมัครขอรับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง
 การจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2557
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2557
 ประกาศอบจ.ยะลา เรื่องผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน
 ประกาศอบจ.ยะลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ เพื่อเปลี่ยนสายฯ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ คศล.2 ชั้น บ้านกาเตาะ
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง(หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร(ผอ.กองการศึกษา)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558
 ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2558
หนังสือราชการ
 

 


 
  ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลาง
  แผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานรายรับ-รายจ่าย
  ข่าวสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ยะลา
  พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายก อบจ ยะลา
  แผนพัฒนาสามปี อบจ.ยะลา
  แผนดำเนินงาน อบจ.ยะลา
  ข้อบัญญัติงบประมาณ อบจ.ยะลา
  แผนยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา
  ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง การประมูลเช่าราคาเฃ่าอาคารตลาดนัดคอกช้าง อ.ธารโต
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายสะพาน คศล. บ้านบาลูกาลูว๊ะ ม.2 ต.ตะโล๊ะหะลอ-บ้านลีเซ็ง ม.4 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
 ประกาศ ประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา ครั้งที่ 2
 ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา


 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter