[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

 

 
วิสัยทัศน:  พัฒนาองค์กร  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจ  สู่ประชาคมอาเซียน
 
 อบจ.ยะลา ออกพัฒนามัสยิดบาโงย (ดารูลมุตตากีน)
 


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน อบจ.ยะลา ออกพัฒนามัสยิดบาโงย (ดารูลมุตตากีน) หมู่ 4 ต.บาโงย อ.รามัน พร้อมทั้งจัด "เวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน"  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และความต้องการของประชาชน และให้รับทราบการดำเนินงานของอบจ.ยะลา ในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
 โครงการอบรมบริหารจัดการการสอนอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี
 


อบจ.ยะลา ได้จัดการอบรมบริหารจัดการการสอนอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี (สำหรับผู้บริหารโรงเรียนกีรออาตีและผู้นำศาสนาในพื้นที่) ตามโครงการการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอานระบบกีรออาตี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
ตารางกำหนดการโครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอานระบบกีรออาตี
การอบรมทบทวนเทคนิคการสอนอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี อีก 2 รุ่น (สำหรับครู/อาสาสมัครที่เคยเข้ารับการอบรมกีรออาตีมาแล้ว) ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2557 (ชาย 100 คน) , รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2557 (หญิง 100 คน)
การอบรมเทคนิคการสอนอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี (สำหรับครู/อาสาสมัครที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมกีรออาตีมาก่อน) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน (ชาย 100 คน) ,รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน (หญิง 100 คน), รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน (ชาย 100 คน), รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน (หญิง 100 คน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.089-6599265
 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี
 


เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2557 ได้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผ้สอนอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี (สำหรับครูผู้สอน ครูและอาสาสมัครสอนกีรออาตี) เพื่อเป็นการยกระดับครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการสอนอ่านอัลกุรอานเพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา (หลังเก่า)
 อบจ.ยะลา ต้อนรับคณะมุสลิมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 


คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงงาน อบจ.ยะลา ร่วมต้อนรับคณะมุสลิมจากคลองตะเคียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มพระประแดง กลุ่มมีนบุรี เยี่ยมศาลาดูดวงจันทร์ อ.ยะหา จ.ยะลา และชมทัศนีภาพโดยรอบที่สวยสดงดงาม ณ จุดชมวิวบนยอดเขาปาเระ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
 ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลาในด้านการจัดการบริการสาธารณะ
 การจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนของท้องถิ่น
 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน
 
HACKED BY NIGHTMARE
 
  รายงานรายรับ-รายจ่าย
  ข่าวสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ยะลา
  พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายก อบจ ยะลา
  แผนพัฒนาสามปี อบจ.ยะลา
  แผนดำเนินงาน อบจ.ยะลา
  ข้อบัญญัติงบประมาณ อบจ.ยะลา
  แผนยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา
  ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
 ประกาศ ขอเลื่อนวันรับซองและเปิดซองประมูลราคาเช่าอาคารตลาดยะหาและอาคารขายของเบ็ดเตล็ดฯ
 ประกาศ การประมูลราคาเช่าอาคารตลาดยะหาและอาคารขายของเบ็ดเตล็ดชั้นเดียว
 ประกาศ การประมูลราคาเช่าอาคารพร้อมลานตลาดกลางสินค้าการเกษตร อบจ.ยะลา ครั้งที่ 3
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน
 ประกาศ การจัดซื้อรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทาง จำนวน 1 คัน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter