[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  


 

 
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  วิสัยทัศน:  พัฒนาองค์กร  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจ  สู่ประชาคมอาเซียน 
 
โครงการและกิจกรรม
 อบจ.ยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา
 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แจ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ชั้น 4 ท่านใดสนใจรับฟังการประชุมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 073-203613
 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 
 อบจ.ยะลาส่งมอบและเปิดอาคารอเนกประสงค์บ้านจาเราะปะไตย
 
          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดอาคารอเนกประสงค์บ้านจะเราปะไตย พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เพื่อมอบความสุขให้ประชาชนบ้านจะเราะปะไตย ม.1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โดยมีประชาชนมากมายมาร่วมยินดี
 อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน
 
  อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตามโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ วัดจันทร์ธาดาประชาราม บ้าน กม .7 ม.4 และมัสยิดญามีอุลคอยรี กม.5 ม.1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง ครั้งที่ 2
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง ครั้งที่ 2
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2558
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง
 การขอรับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง ครั้งที่ 2
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษายะลารักในหลวง
 ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง การประกวดทุเรียน ไม้ผล ผลิตภัณฑ์แปรรูปทุเรียนฯ
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ข้าราชการ อบจ. ตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป
 ประกาศ รับสมัครขอรับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง
 การจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2557
หนังสือราชการ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ฯ
 

 


 
  ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลาง
  แผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานรายรับ-รายจ่าย
  ข่าวสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ยะลา
  พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายก อบจ ยะลา
  แผนพัฒนาสามปี อบจ.ยะลา
  แผนดำเนินงาน อบจ.ยะลา
  ข้อบัญญัติงบประมาณ อบจ.ยะลา
  แผนยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา
  ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง การประมูลเช่าราคาเฃ่าอาคารตลาดนัดคอกช้าง อ.ธารโต
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายสะพาน คศล. บ้านบาลูกาลูว๊ะ ม.2 ต.ตะโล๊ะหะลอ-บ้านลีเซ็ง ม.4 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
 ประกาศ ประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา ครั้งที่ 2
 ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา


 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter