[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  


 

 
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  วิสัยทัศน:  พัฒนาองค์กร  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจ  สู่ประชาคมอาเซียน 
 
โครงการและกิจกรรม
 อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน
 
          เมื่อวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 อบจ.ยะลา นำโดยนายมุตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถานตามโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ปี2560 ณ มัสยิดอัรฮามัรรอฮีมีนยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
 อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน
 
        อบจ.ยะลา  ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลา  ร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ประจำปีงบประมาณพศ.2560 ในวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ มัสยิดอัรฮามัรรอฮีมีนยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน
 
          เมื่อวันที่ 5 พค 60 ที่ผ่านมา นายมุขตาร์ มะทา นายกอบจ.ยะลาและนายมะหะมะ แมดีซา ประธานสภาอบจ.ยะลา นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ยะลา ลงพื้นที่ ณ มัสยิดบาโงย ม.5 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา ตามโครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2560 โดยมีการตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั่ว ปรับสภาพพื้นที่ กิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจาก อสม. กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์และกิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน
 อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน
 
    อบจ.ยะลาแจ้งขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดยะลา ร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2560 ณ มัสยิดบาโงย ม.5 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา ในวันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีเวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียธรรมเนียม
 แจ้งการรับเหรียญราชการชายแดนให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน ปี พ.ศ.2558-2559
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่องรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
 อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 โครงการอบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
 การดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก
 กำหนดการเดินทางโครงการ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย
 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2559-2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภากิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
หนังสือราชการ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ฯ
 

 


 
  ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลาง
  แผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานรายรับ-รายจ่าย
  ข่าวสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ยะลา
  พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายก อบจ ยะลา
  แผนพัฒนาสามปี อบจ.ยะลา
  แผนดำเนินงาน อบจ.ยะลา
  ข้อบัญญัติงบประมาณ อบจ.ยะลา
  แผนยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา
  ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง การประมูลเช่าราคาเฃ่าอาคารตลาดนัดคอกช้าง อ.ธารโต
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายสะพาน คศล. บ้านบาลูกาลูว๊ะ ม.2 ต.ตะโล๊ะหะลอ-บ้านลีเซ็ง ม.4 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
 ประกาศ ประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา ครั้งที่ 2
 ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter  
 
 
 

Hacked by Bima Cyber Team

" We Just Shut Down The Website of your Stupid Security And Response to Continued Involvement In Violation Of Internet Freedom "
AgamBastard - Antonkill - BlackhatCode - Proxy_ID - TakaAmakarov - Pink_ID - TUAN_TAMVAN - ./Bl4ckJ4ck