[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  


 

 
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  วิสัยทัศน:  พัฒนาองค์กร  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจ  สู่ประชาคมอาเซียน 
 
โครงการและกิจกรรม
 อบจ.ยะลาขอเชิญชวนชาวยะลา
 
 อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน
 
      เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ มัสยิดบ้านบาโงตือเงาะ ม.2 ต.บันนังสตา อ.เมือง จ.ยะลา อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตัดหญ้า ถางป่า ทาสีรั้ว ปรับสภาพพื้นที่ให้ดูสะอาดตา มีกิจกรรมตรวจสุขภาพจากสาธารณสุขในพื้นที่และกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย อีกทั้งยังมีเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกด้วย
 ขอเชิญชวนประชาชนชาวยะลา
 
 อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนาสถาน
 
          เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เดินทางลงพื้นที่มัสยิดนูรูลนาอีม ม.8ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา และวัดตาพะเยา ม.11 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ร่วมพัฒนาถางป่าตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั้ว ปรับสภาพพื้นที่ กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
 การดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก
 กำหนดการเดินทางโครงการ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย
 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2559-2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภากิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาทีสอบตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสายงานฯ
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง ผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง ครั้งที่ 2
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง ครั้งที่ 2
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง ครั้งที่ 2
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
หนังสือราชการ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ฯ
 

 


 
  ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลาง
  แผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานรายรับ-รายจ่าย
  ข่าวสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ยะลา
  พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายก อบจ ยะลา
  แผนพัฒนาสามปี อบจ.ยะลา
  แผนดำเนินงาน อบจ.ยะลา
  ข้อบัญญัติงบประมาณ อบจ.ยะลา
  แผนยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา
  ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง การประมูลเช่าราคาเฃ่าอาคารตลาดนัดคอกช้าง อ.ธารโต
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายสะพาน คศล. บ้านบาลูกาลูว๊ะ ม.2 ต.ตะโล๊ะหะลอ-บ้านลีเซ็ง ม.4 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
 ประกาศ ประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา ครั้งที่ 2
 ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter