[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

 

 
วิสัยทัศน:  พัฒนาองค์กร  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจ  สู่ประชาคมอาเซียน
 
 มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 


อบจ.ยะลาจัดมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬา จารีตประเพณี วัฒนธรรมและหลักการทางศาสนาอิสลาม ให้แก่เด็กและเยาวชน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และสนามโรงพิธีช้างเผือกจังหวัดยะลา โดยมี นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดพิธี
 อบจ.ยะลา พัฒนามัสยิดรียาฎอตุลยันนะ
 


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากร อบจ.ยะลา ออกพัฒนามัสยิดรียาฎอตุลยันนะ บ้านนัดโต๊ะโมง ม.4 ต.สะเตงนอก เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 โดยมีชาวบ้านมาร่วมในการพัฒนาครั้งนี้ รวมทั้งมีสมาชิก อสม. ชุมชน มาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
 


อบจ.ยะลา จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ ที่มีผลงานดีเด่นให้กับโครงการอบรมพัฒนาการสอนอัลกรุอาน (กีรออาตี) ของกองการศึกษาฯ และโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์ชุมชนของช่าง โดยมีนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานมอบเกียรติบัตร ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 แจ้งประชุมสภา
 
 รายละเอียดราคาตามท้องตลาดซุ้มเฉลิมพระเกียรติสำเร็จรูป
 รายละเอียดราคากลางปุ๋ยอินทรีย์เคมี
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกครูกีรออาตีต้นแบบ นักเรียนกีรออาตีต้นแบบ และสถานศึกษากีรออาตีต้นแบบ
 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2557
 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินการคัดเลือกครู นักเรียน และสถานศึกษากีรออาตีต้นแบบ
 
HACKED BY NIGHTMARE
 
  รายงานรายรับ-รายจ่าย
  ข่าวสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ยะลา
  พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายก อบจ ยะลา
  แผนพัฒนาสามปี อบจ.ยะลา
  แผนดำเนินงาน อบจ.ยะลา
  ข้อบัญญัติงบประมาณ อบจ.ยะลา
  แผนยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา
  ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
 ประกาศ ประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา ครั้งที่ 2
 ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา
 ประกาศ ขอเลื่อนวันรับซองและเปิดซองประมูลราคาเช่าอาคารตลาดยะหาและอาคารขายของเบ็ดเตล็ดฯ
 ประกาศ การประมูลราคาเช่าอาคารตลาดยะหาและอาคารขายของเบ็ดเตล็ดชั้นเดียว
 ประกาศ การประมูลราคาเช่าอาคารพร้อมลานตลาดกลางสินค้าการเกษตร อบจ.ยะลา ครั้งที่ 3 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter