[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

 

 
วิสัยทัศน:  พัฒนาองค์กร  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจ  สู่ประชาคมอาเซียน
 
 ประชุมบุคลากรในสังกัด อบจ.ยะลา
 


สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดการประชุมบุคลากรในสังกัดอบจ.ยะลา โดยมีนายกอบจ. รองนายกอบจ. ปลัดอบจ. ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่การทำงานให้มีประสิทธิภาพ และท่านมุขตาร์ มะทา นายกอบจ.ยะลา ได้ให้โอวาท และข้อคิดในการทำงานแก่บุคลากรสังกัดอบจ.ยะลา ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารได้มอบเสื้อสามารถให้แก่บุคลากรอบจ.ยะลา ที่ได้รับถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ 14 จังหวัดภาคใต้อีกด้วย 
 อบจ.ยะลาจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก (โมโตครอส)
 


อบจ.ยะลา จัดฝึกอบรมให้ความร้ขับขี่ปลอดภัยและกิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก (โมโตครอส) ณ สนามโมโตครอสชั่วคราว ตลาดเมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 18-20 เมษายน 2557 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักแข่งเยาวชนเป็นอย่างมาก
 งานแถลงข่าว "มหกรรมรวมพลังคนรักษ์รถ รักยะลา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3"
 


เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 อบจ.ยะลา ได้จัดงานแถลงข่าว "มหกรรมรวมพลังคนรักษ์รถ รักยะลา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3" โดยซึ่งได้รับเกียรติจากนายกมุขตาร์ มะทา นายกอบจ.ยะลา กล่าวแสดงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และนางธัญลักษณ์ ชโลธรสุทธิ ปลัดอบจ.ยะลา กล่าวถึงกิจกรรมภายในงาน และยังได้รับเกียรติจากผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองยะลากล่าวถึงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย ขนส่งจังหวัดยะลาร่วมกล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการจัดงาน และตัวแทนผู้ประกอบการรถยนต์ กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการจัดงาน 
 อบจ.ยะลา ออกพัฒนามัสยิดบาโงย (ดารูลมุตตากีน)
 


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน อบจ.ยะลา ออกพัฒนามัสยิดบาโงย (ดารูลมุตตากีน) หมู่ 4 ต.บาโงย อ.รามัน พร้อมทั้งจัด "เวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน"  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และความต้องการของประชาชน และให้รับทราบการดำเนินงานของอบจ.ยะลา ในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
 ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลาในด้านการจัดการบริการสาธารณะ
 
HACKED BY NIGHTMARE
 
  รายงานรายรับ-รายจ่าย
  ข่าวสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ยะลา
  พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายก อบจ ยะลา
  แผนพัฒนาสามปี อบจ.ยะลา
  แผนดำเนินงาน อบจ.ยะลา
  ข้อบัญญัติงบประมาณ อบจ.ยะลา
  แผนยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา
  ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
 ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา
 ประกาศ ขอเลื่อนวันรับซองและเปิดซองประมูลราคาเช่าอาคารตลาดยะหาและอาคารขายของเบ็ดเตล็ดฯ
 ประกาศ การประมูลราคาเช่าอาคารตลาดยะหาและอาคารขายของเบ็ดเตล็ดชั้นเดียว
 ประกาศ การประมูลราคาเช่าอาคารพร้อมลานตลาดกลางสินค้าการเกษตร อบจ.ยะลา ครั้งที่ 3
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter