[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  


 

 
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  วิสัยทัศน:  พัฒนาองค์กร  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจ  สู่ประชาคมอาเซียน 
 
โครงการและกิจกรรม
 อบจ.ยะลา จัดกิจกรรมรวมพลังอาสาสมัคร กู้ชีพ-กู้ภัย ศชภ.อบจ.ยะลา และเครือข่ายจิตอาสา ร่วมใจทำความดีแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
          ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อบจ.ยะลา จัดพิธีรวมพลังอาสาสมัคร กู้ชีพ-กู้ภัย ศชภ.อบจ.ยะลา และเครือข่ายจิตอาสา ร่วมใจทำความดีแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยแปรอักษรเลข ๙ หน้าอาคารสำนักงาน อบจ.ยะลา และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สุเหร่าอัสสาฟีย์ ตำบลสะเตงและวัดดิตถมงคล ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
 
 อบจ.ยะลา จัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนในเขตจังหวัดยะลา
 
          ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อบจ.ยะลา จัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนในเขตจังหวัดยะลา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เพื่อนำมาประกอบใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจังหวัดยะลา รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบนโยบายฯ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
 
 อบจ.ยะลา ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
 
          3 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ณ โรงเรียนสอนขับรถหาดใหญ่ยานยนต์ยะลา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2559-2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภากิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาทีสอบตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสายงานฯ
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง ผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง ครั้งที่ 2
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง ครั้งที่ 2
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง ครั้งที่ 2
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2558
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง
 ความรู้เรื่องยาเสพติด
หนังสือราชการ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ฯ
 

 


 
  ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลาง
  แผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานรายรับ-รายจ่าย
  ข่าวสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ยะลา
  พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายก อบจ ยะลา
  แผนพัฒนาสามปี อบจ.ยะลา
  แผนดำเนินงาน อบจ.ยะลา
  ข้อบัญญัติงบประมาณ อบจ.ยะลา
  แผนยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา
  ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง การประมูลเช่าราคาเฃ่าอาคารตลาดนัดคอกช้าง อ.ธารโต
 ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายสะพาน คศล. บ้านบาลูกาลูว๊ะ ม.2 ต.ตะโล๊ะหะลอ-บ้านลีเซ็ง ม.4 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
 ประกาศ ประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา ครั้งที่ 2
 ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าอาคารห้องน้ำตลาดบันนังสตา


 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter