[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  

 

 
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 อบจ.ยะลาเปิดศูนย์กู้ชีพ - กู้ภัย (ศูนย์ อบต.กาลอ)นายมุขตาร์  มะทา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เป็นประธานมอบรถยนต์และอุปกรณ์กู้ชีพ - กู้ภัย  พร้อมเปิดที่ทำการศูนย์เครือข่ายช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  (ศชภ.อบจ.ยะลา) เขตอำเภอรามัน ศูนย์ อบต.กาลอ  เมื่อวันที่  ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐ น.
 อบจ.ยะลาลงพื้นที่ ร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ

          ตามที่ อบจ.ยะลา ได้ดำเนินการโครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 25578 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศาสนสถานให้เป็นสถานที่มีสิ่งแวดล้อมทีดี  ประชาชนสามารถประกอบศาสนกิจอย่างมีความสุข  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนในการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณและโดยรอบศาสนสถานของชุมชนประกอบกับเพื่อสานสัมพันธ์  สร้างความปรองดองสมานฉันท์  ส่งเสริมให้เกิดการเข้าใจอันดี  และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างอบจ. ผู้นำศาสนา  ผู้นำชุมชน  ส่วนราชการ  อปท.และประชาชนในพื้นที่  นำมาซึ่งความสันติสุขของจังหวัดยะลา  และเมื่อวันที่  31ตุลาคม  2557 ที่ผ่านมา กองกิจการสภา อบจ.ยะลาได้นำคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงาน ของอบจ.ร่วมกันพัฒนา อีกทั้งยังเปิด  กิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน และกิจกรรมการให้ความรู้และตรวจสุขภาพ ณ มัสยิดนูรูลยากีม  บ้านกะแปะกอตอ  ม.2  ต.เบตง จ.ยะลา
 อบจ.ยะลาเปิดศูนย์กู้ชีพ - กู้ภัยนายมุขตาร์  มะทา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เป็นประธานมอบรถยนต์และอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย พร้อมเปิดที่ทำการศูนย์เครือข่ายช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ศชภ.อบจ.ยะลา)  เขต อำเภอเบตง ศูนย์มูลนิธิกวนอิมเมตตาธรรมเบตง  เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.
 อบจ.ยะลาเปิดศูนย์กู้ชีพ - กู้ภัยนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบรถยนต์และอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย พร้อมเปิดที่ทำการศูนย์เครือข่ายช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ศชภ.อบจ.ยะลา) เขตอำเภอบันนังสตา ศูนย์ อบต.ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ก่อนหน้า - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - ถัดไป
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter