[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  


 

 
หน้าหลัก
โครงการและกิจกรรม
อบจ.ยะลาร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์

อบจ.ยะลา มอบอินทผาลัมแก่เรือนจำกลาง

      วันนี้  8 มิย 59 อบจ.ยะลา มอบอินผาลัมให้แก่เรือนจำกลางจังหวัดยะลา โดยการนำของนายภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณ์ศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาลาดูดวงจันทร์

  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา อบจ.ยะลาลงพื่นที่ตามโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อความสุขสูาชุมชน ประจำปี 2559 ณ ศาลาดูดวงจันทร์ เพื่อทำความสะอาด ตัดหญ้า ถางป่า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณศาลาดูดวงจันทร์ ต้อนรับผู้ที่จะมาดูดวงจันทร์ เพื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอน

อบจ.จัดโครงการเยาวชน ใจใส มือสะอาด รักชาติ ไร้คอรับชั่น

     เมื่อวันที่ 2 มิย 59 ที่ผ่านมา อบจ.ยะลาจัดโครงการ เยาวชนไทย ใจใส่ มือสะอาด รักชาติ ไร้คอรัปชั่น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ตระหนักถึงปัญหาการคอรัปชั่นในประเทศไทยและเป็นปัญหาลำดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ณ รร.ยะลาแกรนด์พาเลช อ.เมือง จ.ยะลา

แจ้งประชาสัมพันธ์

          อบจ.ยะลาจะลงพื้นที่ ตามโครงการอบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 จึงขอเชิญชวนชาวยะลาเข้าร่วมโครงการในวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาดูดวงจันทร์ ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จังหวัดยะลา

อบจ.ยะลาจัดโครงการกลไกท้องถิ่นจัดการตนเองด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

          30 พฤษภาคม 259 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดโครงการกลไกท้องถิ่นจัดการตนเองด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเฝ้าระวังโดยใช้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่นำร่อง "เด็กยะลาวัยใส มั่นใจไม่ท้อง ในวัยเรียน" กิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กท้องก่อนวัยอันควร โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง จำนวน 12 อปท.สถานศึกษานำร่องจำนวน 12 สถานศึกาษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

อบจ.ยะลาลงพื้นที่ในโครงการร่วมใจสานสัมพันธ์วันศุกร์ฯ

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559ที่ผ่านมา ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นำคณะทำงานลงพื้นที่ มัสยิดอัลมุฮัมมาดดียะห์ หมู่ที่ 1 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา ตามโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559

ขอเชิญชวนร่วมโครงการ ร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ

         ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นี้ อบจ.ยะลาจัดโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ณ มัสยิดอัลมุฮัมมาดียะห์ ม.1 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจากอสม.ประจำหมู่บ้าน กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน กิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาวันศุกร์

         เมื่อวันที่ 13 พฤาภาคม 2559 ที่ผ่านมา อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนา มัสยิดอิสลาฮิดดีน ม.5 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา  โดยร่วมพัฒนาตัดหญ้า ถางป่า ตัดแต่งกิ่งไม้ทาสีรั้ว กิจกรรมการให้ความรู้และการตรวจสุขภาพ จาก อสม.ในเขตพื้นที่และกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตามโครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขแก่ประชาชน ประจำปี2559

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประชุมสภา อบจ.ยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ญัตติ ขอความเห็๋นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และญัตติอื่นๆ

การแข่งขันเซปักตะกร้อและการแข่งขันฟุตบอล ประจำปี 2559

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ

     อบจ.ยะลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลาเข้าร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ณ มัสยิดอิสลาฮิดดีน ม.ที่ 5 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โดยมีกิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจากคณะอสม.ประจำหมู่บ้าน กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ กิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.สัญจร สู่ชุมชน

แจ้งเปิดประชุมสภา

   อบจ.ยะลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลา เข้ารับฟังการประชุมสภา อบจ.ยะลาในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ชั้น 4 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 073-203613

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กองกิจการสภา อบจ.จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 28 เมษายน-5 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา กองกิจการสภาอบจ อบจ.ยะลา จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2559 การจัดโครงการในครั้งนี้ ก็เป็นวิธีการและส่วนสำคัญหนึ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดแนวคิดและมุมมองใหม่ๆในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประมวลภาพโครงการอบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ

          อบจ.ยะลา กับอีกหนึ่งโครงการดีๆ โครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 ณ วัดศรีพัฒนาราม ม.1 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา โดยร่วมพัฒนาตัดหญ้า ถางป่า ตัดแต่งกิ่งไม้ กิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ และกิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน "อบจ.สัญจร สู่ชุมชน" คณะผู้บริหารร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่และการดำเนินงานของอบจ.ยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

แจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะ

          อบจ.ยะลาขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลาเข้าร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมน ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 ณ วัดศรีพัฒนาราม หมู่ที่1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีกิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจาก อสม. กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ กิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน และร่วมพัฒนาตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั่ว

อบจ.ยะลา จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และภาคีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุต่างๆในจังหวัดยะลา จัดงาน "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559" ภายในงานมีการแสดงจากผู้สูงอายุ การรดน้ำขอพร กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ การแสดงสินค้าและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 

อบจ.ยะลาลงพื้นที่ ร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ

         เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559ที่ผ่านมา นายภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณ์ศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นำขณะทำงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมโครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ณ วัดตรีมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยร่วมพัฒนาตัดหญ้า ถางป่า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั้ว กิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ขอเชิญชวนฯประชาชนชาวยะลา ร่วมโครงการร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ

          อบจ.ยะลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลา ร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 ณ วัดตรีมิตร ม.9 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 -
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter