[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

 



 

  






 

 
หน้าหลัก
โครงการและกิจกรรม
อบจ.ยะลาขอเชิญชวนชาวยะลาลงพื้นที่ พัฒนาศาสนสถาน

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาอบจ.ยะลา

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ญัตติ การรายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปี 2559 ญัตติรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในรอบปีงบประมาณ พศ.2559 และญัตติการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปี 2559

อบจ.ยะลาแจ้งประชุมสภา

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลาร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา หากสนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ 073-203613

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 อบจ.ยะลา โดย ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา , นายอับดุลเลาะ สะดะ เลขาฯ , นางธัญลักษณ์ ชโลธรสุทธิ ปลัด อบจ.ยะลา และนายอารมัน ดาวาลี สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนา ณ มัสยิดนูรุลกูรอาน หมู่ที่ 2 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยร่วมพัฒนาทำความสะอาดมัสยิด กิจกรรมการให้ความรู้และการตรวจสุขภาพ จาก อสม.ในเขตพื้นที่และกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตามโครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุข แก่ประชาชน ประจำปี 2559
 

อบจ.ยะลา นำประชาชนเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพฯ

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมกับ จังหวัดยะลา นำประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 750 คน เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการเทดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2559 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนศาสนสถาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดยะลา ร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ในวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ มัสยิดนูรุลกูรอาน หมู่ที่ 2 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

อบจ.ยะลาร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (จังหวัดยะลา)

          วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าในสังกัด ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พิธี "สาบาน ต้านโกง" และพิธี "อกรอร" ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา
 

อบจ.ยะลา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

          เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายอับดุลเลาะ สะดะ เลขาฯ นายก อบจ.ยะลา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบจ.ยะลา ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บึงแบเมาะ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 

อบจ.ยะลา จัดกิจกรรมรวมพลังอาสาสมัคร กู้ชีพ-กู้ภัย ศชภ.อบจ.ยะลา และเครือข่ายจิตอาสา ร่วมใจทำความดีแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อบจ.ยะลา จัดพิธีรวมพลังอาสาสมัคร กู้ชีพ-กู้ภัย ศชภ.อบจ.ยะลา และเครือข่ายจิตอาสา ร่วมใจทำความดีแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยแปรอักษรเลข ๙ หน้าอาคารสำนักงาน อบจ.ยะลา และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สุเหร่าอัสสาฟีย์ ตำบลสะเตงและวัดดิตถมงคล ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
 

อบจ.ยะลา จัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนในเขตจังหวัดยะลา

          ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อบจ.ยะลา จัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนในเขตจังหวัดยะลา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เพื่อนำมาประกอบใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจังหวัดยะลา รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบนโยบายฯ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
 

อบจ.ยะลา ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ

          3 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ณ โรงเรียนสอนขับรถหาดใหญ่ยานยนต์ยะลา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมฯ

อบจ.ยะลา ร่วมถวายความอาลัย

อบจ.เปิดประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยาน 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ชั้น 4 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559โดยมีญัตติขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พศ.2559 หมวด่าครุภัณฑ์ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปี พศ.2559 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2559 กรณียังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

อบจ.ยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แจ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ชั้น 4 ท่านใดสนใจรับฟังการประชุมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 073-203613

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อบจ.ยะลาส่งมอบและเปิดอาคารอเนกประสงค์บ้านจาเราะปะไตย

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดอาคารอเนกประสงค์บ้านจะเราปะไตย พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เพื่อมอบความสุขให้ประชาชนบ้านจะเราะปะไตย ม.1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โดยมีประชาชนมากมายมาร่วมยินดี

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน

  อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตามโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ วัดจันทร์ธาดาประชาราม บ้าน กม .7 ม.4 และมัสยิดญามีอุลคอยรี กม.5 ม.1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

แจ้งประชาสัมพันธ์

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 -
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter