[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  
 

 
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับรองรับสถานการณ์และการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัย และเพื่อฝึกซ้อมแผนการเผชิญเหตุอัคคีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ อบจ.ยะลา และอาสาสมัครศูนย์ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ยะลา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
  โครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ

          วันที่ 4 กันยายน 2558 อบจ.ยะลา ได้ดำเนินการโครงการอบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศาสนสถานให้เป็นสถานที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนสามารถประกอบศาสนกิจอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ มัสยิดยาแมะนูรูลฮีดายะห์ตีบุ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา โดยมีทาสี ทำความสะอาดพื้นที่มัสยิด และมีการเปิดเวทีพูดคุยกันระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่อบจ.ยะลาตลอดจนมีการตรวจสุขภาพฟรีอีกด้วย
 กิจกรรม "รวมพลเยาวชนแกนนำต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม "รวมพลเยาวชนแกนนำต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมริเล ดี อามาน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 โครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์อบจ.ยะลา จัดทำโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาศาสนสถานให้เป็นสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมแวดล้อมที่ดี ณ มัสยิดอัลฮาซานียะห์ หมู่ที่ 9 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ก่อนหน้า - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - ถัดไป
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter