[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  


 

 
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
 แจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะ

          อบจ.ยะลาขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลาเข้าร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมน ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 ณ วัดศรีพัฒนาราม หมู่ที่1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีกิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจาก อสม. กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ กิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน และร่วมพัฒนาตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั่ว
 อบจ.ยะลา จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และภาคีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุต่างๆในจังหวัดยะลา จัดงาน "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559" ภายในงานมีการแสดงจากผู้สูงอายุ การรดน้ำขอพร กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ การแสดงสินค้าและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 
 อบจ.ยะลาลงพื้นที่ ร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ

         เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559ที่ผ่านมา นายภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณ์ศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นำขณะทำงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมโครงการ อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ณ วัดตรีมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยร่วมพัฒนาตัดหญ้า ถางป่า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั้ว กิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 ขอเชิญชวนฯประชาชนชาวยะลา ร่วมโครงการร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ

          อบจ.ยะลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลา ร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 ณ วัดตรีมิตร ม.9 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
ก่อนหน้า - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - ถัดไป
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | เว็บลิงค์ | Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter