[สมัครสมาชิกใหม่]
[ลืมรหัสผ่าน]

โรงเรียนในสังกัด อบจ ยะลา
 

  

  

 

 
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 โครงการส่งเสริมอาชีพทำนา(ลงแขก)เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ของอบจ.ยะลา

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายมุขตาร์  มะทา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพทำนา(ลงแขก)เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปี 2558  ณ หมู่ที่ 1 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยมีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  หน่วยงานการศึกษา และส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีการทำนาของคนไทยและเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน
 อบจ. มอบวัสดุตามโครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล
         
          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. นายมุขตาร์  มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบวัสดุตามโครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา เพื่อสนับสนุนโครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดยะลา ให้มีโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล  ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 อบจ.ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
         
          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณศิริ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นำคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
 กองกิจการสภา อบจ.ร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ

          กองกิจการสภา อบจ.ยะลา เดินทางลงพื้นที่ มัสยิดดารุลอามาน กูบังศรีฆาลอ ม.4 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา ร่วมพัฒนาตัดหญ้าถางป่า  ตัดแต่งกิ่งไม้  ทาสีรั้ว  กิจกรรมการให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจากอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน  กิจกรรมรับเรื่องราว  ร้องทุกข์ร้องเรียน  ร่วมละหมาดกับผู้นำศาสนา  ผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น  และประชาชนในพื้นที่  กิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.สัญจร  สู๋ชุมชน  คณะผู้บริหารร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่  และการดำเนินงานของ  อบจ.ยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  14 พฤศจิกายน 2557
ก่อนหน้า - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - ถัดไป
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='2' and categoryName='เกี่ยวกับ อบจ.ยะลา' order by ordering desc Limit 1 class="sa">แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='2' and categoryName='เกี่ยวกับ อบจ.ยะลา' order by ordering desc Limit 1 class="sa">เว็บลิงค์ | MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM maincategories Where parent_num='2' and categoryName='เกี่ยวกับ อบจ.ยะลา' order by ordering desc Limit 1 class="sa">Sitemap
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
counter